Orders Issued on month of April – 2022

തൃശൂർ ജില്ല -അടാട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -അടാട്ട് വില്ലേജിൽ പെട്ട സ്ഥലത്ത് താമസാവശ്യത്തിനായി പ്ലോട്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നതിന് ലേ -ഔട്ട് അംഗീകാരം നൽകിയ ഉത്തരവ് റദ്ദ് […]